اطلاعات شرکت

توضیحات کارفرما

شورای پول و اعتبار در یک‌صد و پنجاه و یکمین جلسه خود در تاریخ 1391/9/7، بانک مرکزی ج.ا.ا را مکلف نمود تا «مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف)» را به‌منظور حفظ و ارتقای امنیت نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی و مواجهه صحیح و به‌موقع با تهدیدات درونی و بیرونی نظام بانکی کشور ایجاد نماید.
در این راستا بانک مرکزی ج.ا.ا با هدف تقویت بنیه فنی و ایجاد ساختاری چابک و دانش‌بنیان، شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف را در تاریخ 1392/12/18 تأسیس کرد و تمامی وظایف محوله به مرکز کاشف را به این شرکت واگذار نمود و بدین ترتیب شرکت کاشف به‌عنوان مجری اهداف حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه «مدیریت و هدایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی» معرفی شد.
شرکت کاشف با توجه به مأموریت‌های محوله و به پشتوانه تخصص، تعهد، ابزارهای قانونی مؤثر در اختیار و حسن تعامل با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی و مسئولین ذی‌ربط از یک‌سو و شبکه بانکی از سوی دیگر، تنها مسیر و حلقه پیوند سیاست‌گذاران و سازمان‌های مسئول در زمینه امنیت اطلاعات با نظام بانکی کشور و تسهیل‌گر این امر خواهد بود. شرکت کاشف تلاش می‌کند تا در سایه هم‌افزایی میان تمامی بازیگران قانونی این حوزه، شرکتی مسئول و ایفاگر بخشی از وظایف حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا.ا در عرصه نظام پولی کشور و مقوم ثبات مالی، امنیت دارایی‌ها و اطلاعات مالی شهروندان و نگهبان حقوق مشتریان و ذی‌نفعان نظام پولی کشور باشد.

چشم‌انداز کاشف

کاشف در افق 1401 شرکتی مورداعتماد، کارآمد و دانش‌محور، با نقشی سازنده، ارزش‌افزا و اطمینان‌بخش در ارتقای امنیت و تاب‌آوری زیست‌بوم تولید و تبادل اطلاعات بانکی است.

مأموریت کاشف

«پایش مؤثر، جهت‌دهی و ارزشیابی هوشمند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی با اتکا به نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین، پژوهش و نوآوری».